CTE

Les finestres i els seus punts clau per al compliment del CTE

El buit qui hi ha entre l'exterior i l'interior, alhora que trenca la massissa aconsegueix il·luminar i ventilar. És un dels elements més importants d'un edifici i sense cap dubte és la peça clau de l'envoltant tèrmic; per tant la seva adequada definició és fonamental en qualsevol arquitectura.

Amb l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació l'any 2006, el buit adquireix una major rellevància al establir una sèrie de requisits mínims obligatoris. Aquests requeriments exigiran una actualització a nivell qualitatiu de la realitat constructiva, apropant-nos cada cop més als estàndards europeus, i deixant de costat en la major part del territori nacional les fusteries d'ínfimes prestacions que en moltes ocasions col·locaven.

A KOMMERLING fa anys que ens anticipem a la legislació en aquest sentit. Així hem desenvolupat els nostres sistemes, avalats sempre per les millors qualificacions obtingudes en varis assajos realitzats. Un exemple és el concepte greenline, una nova manera de treballar el PVC que garanteix l'eliminació dels metalls pesants en la seva composició, substituint-los per estabilitzadors ecològics a base de calci i zenc, amb això ens avancem un cop més a les normatives europees, aconseguint un gran èxit en quant a la conscienciació mediambiental i innovació tecnològica.

La finestra al CTE

Dels sis documents que composen el CTE, tres fan referència a les finestres i als seus components.

EL DOCUMENT BASIC D'ESTALVI D'ENERGIA I AILLAMENT TERMIC

HE1. limitació de la demanda energètica

EL DOCUMENT BASIC DE SALUBRITAT

HS3. qualitat del aire interior

LA PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL

Dins del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia, és fonamental el primer apartat (HE1), dedicat a la limitació energètica als edificis que estableix, entre altres coses, el percentatge de buits als edificis i la qualitat de les instal·lacions perquè no superin certs nivells de transmitància tèrmica.

En quant al Document Bàsic de Salubritat ens interessa especialment el tercer apartat (HS3) que fa referència a la qualitat de l'aire interior, establint la necessitat de ventilar de forma controlada per aconseguir unes condicions adequades de salubritat a la vivenda.

Per últim, al Document de Protecció Contra el Soroll es fixen valors mínims d'atenuació acústica. Aquests valors es calculen tenint en compte els percentatges de buits de l'envoltant i la qualitat dels vidres de les finestres.