foto 1

Corredissa oscil.lo-paral.lela

 

La corredissa oscil·lo-paral·lela de Kommerling es realitza amb els perfils dels sistemes Eurodur 3S o Eurofutur Elegance, així conserva totes les seves propietats hermètiques i d’estanquitat. La diferencia amb els sistemes practicables reposa únicament en els ferraments, que permeten que la corredissa, una vegada tancada, pugui presentar-se sobre un únic pla. El desplaçament de la fulla es realitza paral·lelament al bastidor, sobre unes guies fixades al bastidor al interior del tancament. La fulla corre i queda situada darrera de la part fixa.