foto 1

Corredissa plegable

 

Aquesta variant de la porta possibilita l’obertura total de la finestra. El mecanisme de les fulles mòbils permet allibera la superfície d’obertura que es desitgi. El pas no es veu obstaculitzat per vidres fixos, ni per travessers o postes.
 
Es pot optar per una divisió de 3, 4, 5, 6 o 7 elements. Les ferramentes modernes garanteixen la flexibilitat de la corredissa. Aquesta corredissa plegable es fabrica amb perfils dels sistemes practicables Eurodur 3S o Eurofutur Elegance, el que fa que obtinguin elevats nivells d’estanquitat i hermetisme.