Interior

Strato Poker

 La sèrie original

L'evolució del tancament mixt, de la tecnologia i de l'estètica.
Uneix a la fusta, a la resina poliuretánica i a l'alumini, un perfil de PVC rígid per eliminar tota possible contacte entre la part interior i la part exterior, limitant al màxim la transmissió tèrmica i assolint així un perfecte aïllament acústic, amb la màxima seguretat de tancament.

Aquest sistema, realitzat amb materials nobles, permet l'absència de filtracions i de condensació, garantint una llarga durabilitat sense cap tipus de manteniment.

Envidriament de 24 mm permetent la col·locació de tot tipus de vidres; de seguretat, d'aïllament acústic, solar, etc.

El sistema POKER permet la fabricació de portes i finestres d'una o més fulles, practicables, oscil·lo batents, oscil·lo paral·lela, amb els mateixos acabats d'alumini i fusta disponibles per a totes les sèries Strato.