(1)

Vidre amb cambra

 

 

Format per dos o més vidres separats entre si per perfils d’alumini anoditzat que formen una cambra d’aire que dota l’envidriament d’un aïllament tèrmic més gran. Al seu interior, s’hi han introduït sals secants, unes substàncies que absorbeixen la humitat de l’aire contingut dins de la cambra formada pels vidres.
 
Propietats

Energètiques
Estiu: hi entra menys calor i s’estalvia en refrigeració. L’ambient és més agradable.
Hivern: evita la pèrdua d’energia calorífica interior i s’estalvia en calefacció. Sense condensacions interiors
 
Lluminoses
Regula el pas de llum, segons la decisió de cada client.

Acústiques
Redueix els molestos sorolls exteriors (zones d’esbarjo, trànsit, etc.).

Estètiques
Millora les condicions d’habitabilitat i ambientació. Disposa d’una àmplia gamma de colors d’aspecte agradable i decoratiu. Poden ser opacs i translúcids.