Sistema Glasswin

Sistema Glasswin

 

El sistema Glasswin ofereix una nova solució que supera en prestacions a les que fins ara existien. Els avantatges no solament es limiten en l’estètica, sinó que el Sistema Glasswin ofereix millors prestacions quant a aïllament tèrmic i acústic i suposa l’optimització de la lluminositat que entra per la finestra, en la qual no es diferencia estèticament entre una fulla i un fix, mantenint un disseny uniforme.
 
La principal característica d'aquest sistema és la junta adhesiva existent entre el vidre i la fulla de PVC. La junta adhesiva fa d'unió alhora que estabilitza la fulla, per això les fulles fabricades amb perfils del Sistema Glasswin no necessiten cap tipus de reforç interior i els perfils presenten un aspecte estètic més lleuger i fi sense perdre estabilitat ni prestacions. En no quedar l'element de fulla vist a l'exterior, li proporciona un aspecte visual de "fulla de vidre", el que permet que entri més llum, amb el consegüent estalvi energètic.
 
Glasswin inspira la creativitat d'arquitectes i particulars i permet a edificis d'oficines i habitatges gaudir de major lluminositat, fent que els seus usuaris s'oblidin que són dins d'un recinte tancat.