(1)

Eurofutur

 

Eurofutur Elegance
 
Euro Futur Elegance combina la tecnologia alemana més avançada amb un disseny elegant apte per qualsevol ambient. Aquest perfil de 70 mm incorpora cinc càmeres de aire combinades amb vidre reforçat aconseguint així alts nivells de aïllament tèrmic i acústic.
L’excepcional robustesa d’aquets perfils i el seu perfecte tancament hermètic protegeixen de qualsevol agressió externa. Aquest sistema és molt complert i permet crear finestres de tot tipus de forma i colors.
 
Fulla retranquejada
La principal característica del sistema Eurofutur és la profunditat de 70mm dels seus perfils principals. Això permet que tinguin un major nombre de càmeres i un nou disseny amb formes arrodonides. La robustesa dels perfils unida a unes ferramentes de qualitat, fan que les finestres fabricades amb aquest nou sistema de 70mm siguin molt més segures i resistents. El sistema Eurofutur Elegance disposa d’una amplia gama de perfils de marcs, fulla, travesser i inversora que permet la fabricació de finestres amb tot tipus de formes i obertures (finestres amb arcs, portes balconeres, corredisses paral·leles, portes plegables,etc.).
 
 
Què hi ha al interior d’una finestra fabricada amb perfils Kömmerling?
 
Perfils principals       
Els marcs, les fulles i els travesser tenen una profunditat de 70mm i una espessor de les parets principals de 3mm.
 
Els reforços
Són d’acer galvanitzat, la funció d’aquest és mantenir la rigidesa dels perfils, garantir el bon funcionament de la finestra i suportar el pes dels vidres.
 
Formes arrodonides
Els perfils Eurofutur Elegance estan dissenyats amb formes corbes, perquè s’integrin tant a l’arquitectura moderna com a la clàssica. 
 
El vidre
La part de la finestra que ocupa major superfície permet observar l’exterior, rebre llum del sol i, al mateix temps, aïllar-nos de la intempèrie. Les propietats aïllants del vidre depenen de la classe de vidre elegit; amb la fulla normal de Eurofutur Elegance podem allotjar vidres de fins a 39mm d’espessor (47mm amb la fulla semi anivellada)
 
Les juntes
Hi ha dues juntes de tancament entre la fulla i el marc que proporcionen estanquitat a la finestra. Aquestes juntes estan fabricades d’un material especial adequat per aguantar els grans esforços als que es veu sotmesa la finestra (cautxú sintètic- EPDM)
 
Falques inclinades
Amb una inclinació de 5º, la falca permet l’evacuació de la humitat cap a l’exterior amb major facilitat.
 
Canal de ferramentes
És la càmera que permet allotjar les ferramentes (ample europeu)
  
El  desguàs
El disseny dels perfils permeten fer orificis per realitzar el desguàs sense interferir amb les ferramentes i altres parts metàl·liques.
 
Els llistons
Són els perfils necessaris per mantenir els vidres en la seva posició, i també són un element important en l’aspecte interior de la finestra.
 
Els perfils auxiliars
El disseny dels marcs de Eurofutur permet acoblar l’amplia gama de perfils auxiliars (escopidor, prolongadors, prestatge interiors, tapajuntes, etc.).
 
Cargolat de la frontissa a la fulla
Per una major subjecció, el cargol travessa dos parets de PVC
 
Cargolat de la frontissa al marc
El cargol que subjecta la frontissa al marc travessa dos parets de PVC i el propi reforç d’acer del marc, garantint així una perfecta estabilitat.
 
Tancadors
Els elements del tancament entre la fulla i el marc també queden u nits firmament gracies al cargolament directe al reforç del marc.
 
Cremones
Les cremones i altres elements de des ferramentes encaixen en la canal de ferramenta i es cargolen al perfil de la fulla.
 
Frontisses
Són els elements que permeten realitzar les obertures de la fulla.