Que és el PVC

El PVC (clorur de polivinil) és una combinació química de carboni, hidrogen i clor. Els seus components provenen del petroli (43%) i de la sal (57%). S’obté per polimerització del clor de vinil, la fabricació del qual es realitza a partir de clor i etilè. És un material termoplàstic, és a dir, sota l’acció de la calor (140 a 205ºC) es remolleix, poden modelar-lo fàcilment ; quan es refreda recupera la consistència inicial conservant la nova forma. El següent esquema mostra la fabricació de PVC a partir de les matèries primeres utilitzades.

Els productes fabricats amb PVC obeeixen a elevats patrons de qualitat tècnica que han motivat usos cada vegada més diferenciats.

La raó de la seva àmplia acceptació al mercat es troba principalment en les seves característiques, entre les quals hem de destacar :

  • Aïllament tèrmic i acústic (més elevat que en altres materials)
  • Estabilitat dimensional
  • Estabilitat de color
  • Resistència al xoc
  • Resistència als agents atmosfèrics, biològics i químics
  • Es auto extingible (no es inflamable)
  • Aïllant elèctric
  • Reciclable

Cap altre grup de materials s’ha desenvolupat en tan poc temps i amb tanta força com el de les matèries plàstics. La indústria dels materials de construcció ja no en pot prescindí.

S’aprofiten les seves propietats d’aïllament, la seva resistència a la corrosió, el seu pes reduït, la seva insensibilitat a la humitat i imputrescibilitat.

Aquestes dues últimes qualitats són particularment importants per a les parts exteriors de les edificacions (i només es poden aconseguir de forma duradora en altre materials, desprès d’una impregnació o lacat permanent)

Les matèries plàstiques han fixat noves normes en la tècnica de les finestres. Les contínues millores i un control de qualitat eficient, han convertit les finestres de PVC en elements de construcció altament desenvolupats. Han conquerit el mercat perquè ofereixen uns avantatges determinants per a l’elecció del consumidor.