Vidre amb cambra

Vidre amb cambra

Inici | Productes | Vidre amb cambra

Format per dos o més vidres separats entre si per perfils d’alumini anoditzat que formen una cambra d’aire que dota l’envidriament d’un aïllament tèrmic més gran. Al seu interior, s’hi han introduït sals secants, unes substàncies que absorbeixen la humitat de l’aire contingut dins de la cambra formada pels vidres. 

Les cambres compleixen funcions d'aïllament i contribueixen a l'eficiència energètica reduint les pèrdues de calor a l'hivern i de fred a l'estiu, i a reduir els molestos sorolls exteriors, en funció de la composició escollida.

Amb l'elecció dels vidres es pot regular el pas de la llum. Disposem d'una àmplia gamma de colors i amb diferents graus de transparència (transparents, translúcids i opacs) per generar tot tipus d'ambients.