Pla Renova

Pla Renova

Inici | INFORMACIÓ ÚTIL | Pla Renova

El programa Renova subvenciona projectes de reforma d'edificis que millorin la seva eficiència energètica i les finestres són un element clau a l'hora de reduir els consums dels habitatges.

El programa Renova de foment de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables està dotat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros destinats a ajuts per la millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, per la millora de la seguretat industrial de locals tècnics, instal·lacions elèctriques, eliminació de riscos en façanes i teulades, per a la implantació d'energies renovables, per a l'embelliment de façanes, patis i cobertes, i per la millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica. 

És en aquest darrer apartat on s'inclouen les finestres, ja que unes bones finestres, com les de PVC fabricades amb sistemes Kömmerling milloren substancialment l'eficiència energètica de la llar, augmentant l'aïllament tant tèrmic com acústic de la casa i afavorint així la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en reduir els consums energètics de calefacció i electricitat.

Les actuacions sobre les finestres es poden beneficiar d'una subvenció de fins un 10%, amb un màxim de 4.000 euros, sobre el cost total, en funció del nivell de millora que aportin. La subvenció pot arribar fins al 15% i un màxim de 4.600 euros en el cas que l'habitatge es detini a lloguer.  Si a més de les finestres s'actua en el conjunt de l'envolupant de l'edifici i en elements energètics, la subvenció pot ser major. 

No dubti a consultar-nos per saber com es pot beneficiar del programa Renova canviant les seves finestres amb nosaltres.