Segells de Qualitat

Segells de Qualitat

Inici | INFORMACIÓ ÚTIL | Segells de Qualitat

Els perfils de finestra Kömmerling, igual que les ferramentes, disposen de diversos segells de qualitat.

Veieu per a cada producte els segells de què disposa.