Vidre laminat

Vidre laminat

Inici | Productes | Vidre laminat

Conjunt format per dos o més planxes de vidre, entre les quals hi ha una pel·lícula intermèdia de làmines de butirat polivinílic (PVB) unides entre si mitjançant un procés d’autoclau amb calor i pressió, les propietats de les quals resulten molt interessants. Cal tenir en compte la seva transparència, resistència a l’impacte (protecció de persones i béns), adherència entre els seus elements després que alguns d’ells es trenquin, elasticitat, atenuació acústica molt superior al monolític del mateix gruix i perdurabilitat del producte.

Quan rep un cop, el vidre pot trencar-se, però el trencament es localitza exclusivament en el punt d’impacte i el vidre manté la seva transparència. La làmina de PVB assegura que les peces de vidre es mantinguin al seu lloc, reduint així el risc de talls per fragments de vidre o caigudes a través del vidre laminat.

La configuració del laminat ha de ser adequada al tipus i intensitat del cop, la qual cosa es preveu abans de la seva instal·lació (impacte, caiguda, vandalisme, trencament, armes de foc, explosió, etc.).

Aquests vidres ofereixen una atenuació acústica molt superior a la del vidre monolític del mateix gruix. Els valors d’aïllament acústic d’un PVB acústic són, de mitjana, superiors en 3 dB als dels vidres laminats amb un PVB clàssic.

La possibilitat de fer servir vidres de colors, reflectors, ... així com butirals de colors, li confereix al producte unes possibilitats arquitectòniques molt àmplies de cara al disseny de l’envidriament i del conjunt de l’edifici. Aquest tipus de vidre està indicat per a baranes, cobertes inclinades, aparadors i trepitjables de vidre, entre d'altres.